РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА ПРОИЗВЕДЕНОТО И МОНТИРАНО ПО ОБЕКТИ ОТ ФИРМА „РОНИС"

Фермзавод - производителност 7000 1/год.
гр. Харманли

Цех за ферментация - „Марнеули табак"
гр. Тбилиси - Грузия

Цех за ръчна манипулация на тютюн - „Тракия табак"
с. Окоп - Ямболско

Цех за ръчна манипулация на тютюн - ТК „Тютюн"
с. Главан - Хасковско

Цех за полумеханизирана манипулация на тютюн „Марнеули табак" 
Грузия

Цех за полумеханизирана манипулация на тютюн - АОЗТ „Табак-Наукат"
Киргистан

Цех за полумеханизирана манипулация на тютюн - „Импекс Инкор"
Киргистан

Фабрика за механизирана манипулация на тютюн - „Механика" АД - Никотиана БТ Холдинг"
гр. Пещера
 
Подготвителен цех за Булгартабак - обект „Джиро-Кастро"
Албания

ЕДИНИЧНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:
     „Хасково БТ" АД
    „Слънце БТ" АД гр. Ст. Загора
    „Асеновград БТ" гр. Асеновград
    „Първомай БТ" гр. Първомай
    „Ямбол БТ" гр. Ямбол
    „Даймон-България" ЕООД гр. Хасково
    цигарена фабрика „Столичная" ТОО гр. Москва - Русия