ВИБРОТРАНСПОРТЬОРИ ЗА ТЮТЮН ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБЕЗПРАШАВАНЕ И РАЗЛИСТВАНЕ НА ТЮТЮНЕВИ ЛИСТА


ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА СМЕСИТЕЛИ С ТЮТЮНЕВИ ЛИСТА
View Full-Size Image


ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА СМЕСИТЕЛИ С ТЮТЮНЕВИ ЛИСТА
Инсталацията за захранване на смесители с тютюневи листа е съоръжение, което служи за равномерно захранване и разпределяне на тютюневите листа в паралелно работещи смесители. В зависимост от нуждите инсталацията подава тютюневи листа на даден смесител и ги разпределя стъпково с принципа на формиране „корн роу" - ред на царевицата, което позволява максимално хармоносване на тютюневия продукт.
Инсталацията се предлага с различни размери в зависимост от броя на захранваните смесители и тяхното разположение. Електрическата схема на инсталацията позволява автоматично дистанционно управление и осигурява точна и сигурна работа.