МЕХАНИЧЕН РАЗБИВАЧ НА ТЮТЮНЕВИ ПАСТАЛИ ТРАНСПОРТЬОРИ ЗА ТЮТЮНЕВИ ЛИСТА


СМЕСИТЕЛ ЗА ТЮТЮНЕВИ ЛИСТА
View Full-Size Image


СМЕСИТЕЛ ЗА ТЮТЮНЕВИ ЛИСТА
Смесителят е предназначен да смесва тютюневите листа в обща хомогенна маса. За осъществяване на непрекъснат процес на смесване в линия се монтират в батерия по два смесителя. Докато единия смесител се пълни другият се изпразва към пресите. Емкостта на смесителите се определя конкретно за всяка линия.
Смесителите се явяват основни съоръжения в линиите за механизирана преработка на тютюн, което обезпечава равномерност и еднородност на пълнежа на определена партида бали.