ВИБРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА СМЕСИТЕЛИ С ТЮТЮНЕВИ ЛИСТА


ВИБРОТРАНСПОРТЬОРИ ЗА ТЮТЮН
View Full-Size Image


ВИБРОТРАНСПОРТЬОРИ ЗА ТЮТЮН
Вибротранспортьори за тютюн са съвременни средства за транспортиране на разлистен тютюн в хоризонтално направление. Те намират широко приложение в цигарените фабрики и цехове за манипулация на тютюн.
Вибротранспортьорите пренасят тютюна посредством товароносещ улей, окачен на опорни еластични елементи и задвижван от ексцентриков механизъм. Те са динамично балансирани, което се постига при изделията с дължина до 4000 тт чрез уравновесителна рама, а при тези с дължина над 4000 тт - чрез разделяне товароносещия улей на две части с взаимно противоположно движение.