"РОНИС" ЕООД проектира, произвежда, монтира и поддържа машини и оборудване за преработка на тютюн вече повече от 18 години. Нашият екип е съставен от специалисти и инженери с многогодишен и обширен опит, като някои от тях са работили в областта на тютюневата индустрия и машиностроене повече от 50 години. Благодарение на тях фирмата е изградила реноме на стабилен и надежден партньор в България и чужбина.

Ние се стремим не само да задоволим Вашите очаквания, но и да ги надминем. От една единствена машина до напълно завършена фабрика, от изготвяне на първоначална концепция до представяне на финален проект, ние правим всичко възможно за осигуряване на необходимите и очаквани от всеки клиент високи стандарти на качество и надеждност, съчетани с иновации и простота на изпълнение.

Ние в "РОНИС" съзнаваме, че партньорството между клиента и производителя е най-важната връзка, обезпечаваща успеха на всяко начинание. Вашите потребности и специфични проблеми са в основата на предложените от нас решения. Нашият опит може да помогне при решаването на трудни въпроси в процеса на изпълнение на проекта.

Добре дошли в "РОНИС". Нека обединим нашите усилия и бъдем партньори за укрепване и равитие на тютюневата индустрия.

С. Спенджаров