„Ронис" ЕООД

е създадена през 1991 година и от самото начало дейността и е насочена към проектиране, изработка, монтаж, пуск и обучение на единични съоражения и комплектни линии за преработка на тютюн, а именно:

    * сушилни за тютюн
    * манипулация на тютюн
    * ферментация на тютюн
    * подготвителни цехове към цигарени фабрики

Местонахождението на фирмата е в гр. Хасково. Фирмата разполага със собствена - 2000 кв. м покрита площ, с необходимото универсално оборудване за осъществяване на производствената си дейност и собствено проектанско бюро.
Всички машини и съоръжения произвеждани от фирма „Ронис" са изпитани от Изпитвателен център за машини към Хранинвест - Хранмаш комплект" АД - Ст. Загора отнасящи се до надежносгта и безопасността на работата им, отговарящи на БДС оформени с протоколи.
Машините и съоръженията се окомплектоват с вносни материали:

    * транспортни платна и заслонки внос от „Хабазит" Австрия
    * моторредуктори внос от „Ленце" Австрия
    * лагери и лагерни тела внос от „ФАС" Германия