ЛЕНТОВ ТРАНСПОРТЬОР МЕХАНИЧЕН РАЗБИВАЧ НА ТЮТЮНЕВИ ПАСТАЛИ


ЛИНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНА МАНИПУЛАЦИЯ НА ТЮТЮН

ЛИНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНА МАНИПУЛАЦИЯ НА ТЮТЮН
Линията за промишлена манипулация на тютюн се състои от машини и съоръжения за транспортиране, разлистваме и обезпрашаване, сортиране, смесване, пресяване и пресоване на тютюна в манипулационните цехове. Посредством линията се хигиенизират процесите при манипулацията на тютюна и се създават добри условия за спазване технологичните изисквания при обработка на тютюна. Съкращава се до минимум разходът на ръчен труд.
Според разположението на помещенията в сградите на манипулационните цехове линиите за промишлена манипулация могат да бъдат монтирани на един, два, три и четири етажа. Съобразно конкретния вариант в линиите се включват съответните машини и съоръжения, необходими за осигуряване непрекъснатост на технологичния процес.