ВАКУУМКАМЕРА


АГРЕГАТ ЗА ТЮТЮНЕВИ БАЛИ
View Full-Size Image


АГРЕГАТ ЗА ТЮТЮНЕВИ БАЛИ
Агрегатът за тютюневи бали е новост в обзавеждането на цеховете за про-мишлена манипулация на тютюн.
Всички процеси в АТБ1 са автоматизирани.
Едно от преимуществата на тези машини е високото качество на готовата бала: правилна форма, еднородност на пластовете на пресоване и гладкост на стените на балата. Поради своята сигурност и удобство в експлоатацията машината се наложи като широко търсена от наши и чуждестранни клиенти.