ТРАНСПОРТЬОРИ ЗА ТЮТЮНЕВИ ЛИСТА


ХИДРАВЛИЧЕН ОБРЪЩАЧ НА КОЛИЧКИ
View Full-Size Image


ХИДРАВЛИЧЕН ОБРЪЩАЧ НА КОЛИЧКИ
Съоръжението е предназначено за повдигане на определена височина и изсипе в бокс дозатор количка напълнена с тютюневи листа. Намира приложение в подготвителните цехове на цигарените фабрики.