ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА СМЕСИТЕЛИ С ТЮТЮНЕВИ ЛИСТА КОНДИЦИОНЕР ВЕРТИКАЛЕН


ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБЕЗПРАШАВАНЕ И РАЗЛИСТВАНЕ НА ТЮТЮНЕВИ ЛИСТА
View Full-Size Image


ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБЕЗПРАШАВАНЕ И РАЗЛИСТВАНЕ НА ТЮТЮНЕВИ ЛИСТА
Инсталацията е предназначена да разлисти и почисти тютюневите листа от полепнали по тях прах, пясък и други чужди примеси. Скоростта на работещия орган (решетъчен барабан) се регулира с електронен вариатор,, като се съобразява със спецификата и качествата на манипулирания тютюн. Съоръжението се явява като необходимо звено в линията за механизирана обработка на тютюн с цел повишаване качеството и производителността на труда.