СМЕСИТЕЛ ЗА ТЮТЮНЕВИ ЛИСТА ХИДРАВЛИЧЕН ОБРЪЩАЧ НА КОЛИЧКИ


ТРАНСПОРТЬОРИ ЗА ТЮТЮНЕВИ ЛИСТА
View Full-Size Image


ТРАНСПОРТЬОРИ ЗА ТЮТЮНЕВИ ЛИСТА
Транспортьорите за тютюневи листа са свързващите звена между машините и съоръженията при механизираната преработка на тютюна. Според положението на платното транспортьорите биват: хоризонтални и наклонени. За транспортиране на тютюневи листа с наклон, по-голям от 17° се изработват наклонени греблови транспортьори.