АГРЕГАТ ЗА ТЮТЮНЕВИ БАЛИ ВИБРО СИТО


ВАКУУМКАМЕРА
View Full-Size Image


ВАКУУМКАМЕРА
Вакуум камерата ВКМ-1000 е предназначена да навлажнява тютюневи бали за промишлена манипулация.
Технологичният процес протича в следния ред: вакуумиране, навлажняване чрез пара и вода, нормализиране на температурата и девакуумиране.
За зареждането на камерата са предвидени специални колички, с които се внасят и изнасят балите, без да се разтоварват по време на престояването им в камерата.