ВАКУУМКАМЕРА ВИБРОКОНДИЦИОНИРАЩ ТУНЕЛ


ВИБРО СИТО
View Full-Size Image


ВИБРО СИТО
Вибро ситото е предназначено да транспортира и пресява тютюневите листа. Съоражението отделя от тютюневите листа малките фракции на строшения тютюн, а също така прах, пясък и други примеси, като ги сортира на две фракции:
- големи до 14 мм
- малки до 4 мм
Съоръжението се явява необходимо звено в линиите за механизирана преработка на
тютюн с цел повишаване на качеството.