ВИБРО СИТО ВИБРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ


ВИБРОКОНДИЦИОНИРАЩ ТУНЕЛ
View Full-Size Image


ВИБРОКОНДИЦИОНИРАЩ ТУНЕЛ
Виброкондициониращият тунел служи за затопляне и предаване на еластични свойства на тютюневите пастали (чилета) преди механичното им разбиване, разлистване, сортиране, смесване и пресоване в бали тип „Тонга"
Вибротранспортирането съчетано с подаването на пара чрез дюзи с необходимото налягане се постига разбиване на тютюневите пастали 30 - 40 % от общия поток.
Също така се намалява отрошването на тютюневите листа при последващата им преработка и съществено се повишава качеството и производителността на труда.